Table of Contents

Abstract: Needs for knowledge among professionals at the interface of social welfare and health care. Sammandrag: Om yrkespersoners informationsbehov vid gränsen mellan socialvård och hälso- och sjukvård. Tiivistelmä.