Table of Contents

The survival struggle of commercial fi shing - livelihood crisis and community support. Yrkesfi skets kamp för överlevnad - näringens kris och kollektivets stöd.