Table of Contents

Sammandrag: Yrken och invalidpensioner : pensioner som beviljas på basis av depression, andra psykiska störningar samt sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Summary: Occupations and disability pensions : pensions due to depression, other mental disorders and musculoskeletal disorders. Tiivistelmä.