Table of Contents

Findings from national evaluations of vocational education 2006-1010. Yrkesutbildningen ur de nationella utvärderingarnas synvinkel : syntes av utvärderingarna 2006-2010.