Table of Contents

I Ammatillisen koulutuksen paikannus.
Avauksia ammatilliseen koulutukseen ja yhteiskunnallisiin erontekoihin / Kristiina Brunila...[et al.].
Ammatillista koulutusta tutkimaan / Elina Lahelma.
II Tieto, taito ja tasa-arvo koulutusmarkkinoilla.
Saako työntekijäkansalaista sivistää / Leila Pehkonen.
Hyvä suoritus! Osaamislähtöisten arviointikäytäntöjen soveltaminen ja seuraukset / Ulpukka Isopahkala-Bouret.
Tasa-arvotaitoja työelämään? Opiskelijat ja oppilaitostentoiminnallinen tasa-arvosuunnittelu / Elina Ikävalko.
III Ammattialojen segregaatio ja työllistymisen esteet.
(Nais)työntekijäkansalaisuuteen kasvamassa: ammatilliset koulutusvalinnat tyttökoulun jälkeen 1970-luvulla / Tarja Palmu, Annukka Jauhiainen.
Samalla viivalla? Koulutuspolulta poikenneiden nuorten resurssit ja toisen asteen koulutus / Sanna Aaltonen, Sirpa Lappalalinen.
Ei-heteroseksuaalisten nuorten toimijuus ammatillisessa koulutuksessa / Jukka Lehtonen.
Tunnustamisen näkökulma maahanmuuttajien työllistymiseen ja ammatilliseeen koulutukseen / Johanna Lasonen, Marianne Teräs.
IV Elinikäinen koulutus ja yhteiskunnan "ulkopuoli" : toiseus markkinoilla.
Valinta ja valikointi ammatillisessa erityisopetuksessa / Katariina Hakala...[et al.].
Amislaiseksi valmistettu, valmennettu, kuntoutettu ja ohjattu? / Anna-Maija Niemi, Tuuli Kurki.
Kehitysvammaisten koulutuspolkujen ja työntekijäkansalaisuuden mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia / Katariina Hakala.
Tavoitteena mielentilan oikein hallinta - yhteisvastuusta yksilölliseksi taloustalkoohenkiseksi vastuuksia / Kristiina Brunila.
V Epilogi.
Työntekijäkansaisuustekeilla ja käsillä / Katariina Hakala...[et al.]. I Ammatillisen koulutuksen paikannus ; II Tieto, taito ja tasa-arvo koulutusmarkkinoilla ; III Ammattialojen segregaatio ja työllistymisen esteet ; IV Elinikäinen koulutus ja yhteiskunnan "ulkopuoli" : toiseus markkinoilla.
Aaltonen, Sanna;Brunila, Kristiina;Hakala, Katariina;Ikävalko, Elina;Isopahkala-Bouret, Ulpukka;Jauhiainen, Annukka;Kurki, Tuuli;Lahelma, Elina;Lappalainen, Sirpa;Lasonen, Johanna;Lehtonen, Jukka;Mietola, Reetta;Niemi, Anna-Maija;Palmu, Tarja;Pehkonen, Leila;Teittinen, Antti;Teräs, Marianne
-
Gaudeamus
2013
9789524957908
9789524952798
RefWorks