Table of Contents

Abstract: Measuring regional eco-efficiency - case Kymenlaakso. Sammandrag: Mätning av regional ekoeffektivitet - Kymmenedalen som modell.