Table of Contents

Sammandrag (s. 5-6): Sysselsättningseffekterna av produktion och försäljning av alkoholdrycker. Summary (s. 7-8): Production and sale of alcoholic beverages and empoloyment. Tiivistelmä (s. 3-4). Yhteenveto (s. 38-41).