Table of Contents

Johdanto / Katariina Warpenius, Marja Holmila & Christoffer Tigerstedt.
Miten alkoholitutkimus käsitteellistää haitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle? / Katariina Warpenius & Christoffer Tigerstedt.
Nuorten kokemuksia aikuisten alkoholinkäytöstä / Janne Takala & Mira Roine.
Päihdeongelmaisten äitien lapset / Marja Holmila, Kirsimarja Raitasalo, Ilona Autti-Rämö & Irma-Leena Notkola.
Läheisneuvonpito : vaihtoehtoinen tapa kohdata päihdehaitat lastensuojelussa / Tarja Heino.
Kotona asuvan ikäihmisen kohtuutta runsaampi alkoholinkäyttö ja omaisen hoivavastuu / Anni Vilkko, Harriet Finne-Soveri, Britta Sohlman, Anja Noro & Sari Jokinen.
Parisuhdeväkivalta ja alkoholi : uhrin vai tekijän ongelma? / Minna Piispa.
Päihtyneiden aiheuttamat häiriöt julkisilla paikoilla / Christoffer Tigerstedt & Petri Huhtanen.
Huumeiden käytön haitat muille ihmisille / Pekka Hakkarainen & Marke Jääskeläinen.
Öinen piikki : väkivaltarikokset yleisillä paikoilla anniskeluajan päättyessä / Katariina Warpenius, Elina Kotovirta, Thomas Karlsson, & Esa Österberg.
Rattijuoppojen aiheuttamat haitat muille tielläliikkujille / Karoliina Karjalainen, Antti Impinen & Pirjo Lillsunde.
Miten palvelut vastaavat päihteiden käyttäjän läheisten avuntarpeisiin? / Maritta Itäpuisto & Jani Selin.
Päihdeasiakas sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena / Kristiina Kuussaari, Airi Partanen & Kerstin Stenius.
Alkoholinkulutus ja sairauspoissaolot / Petri Böckerman & Antti Uutela.
Alkoholin liikakäytön heijastuminen työkyvyttömyyseläkkeisiin / Maarit Gockel, Reeta Pösö & Heidi Nyman.
Alkoholin aiheuttamat haittakustannukset Suomessa vuonna 2010 / Marke Jääskeläinen & Esa Österberg.
Suomen investoinnit huumehaittojen torjuntaan ja hoitoon vuonna 2010 / Marke Jääskeläinen & Pekka Hakkarainen.
Johtopäätöksiä / Katariina Warpenius, Marja Holmila & Christoffer Tigerstedt. "Alkoholin ja muiden päihteiden käytön kasvaessa myös päihdehaitat ovat lisääntyneet. Sekä tutkimuksessa että päihdepoliittisessa keskustelussa on alettu kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten alkoholi- ja päihdehaitat vaikuttavat muihin kuin käyttäjään itseensä. Päihdehaittojen sosiaalisen ja yhteiskunnallisen sääntelyn kannalta lähestymistapa on tärkeä, sillä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä perustellaan usein läheisille ja yhteiskunnalle koituvilla haittavaikutuksilla. Kirja esittelee tutkimustietoa aiheesta kolmesta näkökulmasta. Ensimmäinen osa käsittelee läheisille yksityiselämässä ja lähisuhteissa koituvia haittoja. Toinen osa tarkastelee julkisissa tiloissa ja tilanteissa ilmeneviä muihin ihmisiin kohdistuvia haittoja. Kolmas osa keskittyy yhteiskunnalle ja palvelujärjestelmälle karttuvaan institutionaaliseen haittakuormitukseen. Artikkeleissa pohditaan myös tutkimusmenetelmien- ja asetelmien mahdollisuuksia ja rajoituksia. Yksilötason terveysvaikutuksiin painottunut päihdetutkimus saa uusia haasteita, kun lähipiiri ja yhteiskunnan sosiaaliset instituutiot liitetään kuvaan mukaan."--Julkari. Abstracts in English.