Table of Contents

Raportin aineistot ja ongelmat.
Kilpailu, tehtävänannot, koulut.
Kirjoitusten luonteen muutos 1980-luvulta 2000-luvulle.
Sukujen ja (maa)tilojen kronikat eivät jatku.
Riskikokemus maailmasta.
Riskioppi.
Yrittäjäasenteet ja -identiteetti.
Minkälaisia yrityksiä nuoret perustavat?.
Lama, rahanteon paha ja portfoliosukupolvi.
Yrittäjyyskasvatusuudistus vie opetusta eteenpäin.
Koulun henki ja yrittäjyyskasvatuksen paikka nuorten kilpa-aineissa.
Mitä nuoret ajattelevat yrittäjyyskasvatuksesta?.
Yritysopinnot: kiehtova idea-aineisto yrittäjyysopinnoista.
Nuorten kannat yrittäjyyskasvatukseen.
Yritysvirikkeiden ja -tiedon lähteet ja omaksuminen sekä media.
Nuorten yrittäjäpoliittinen keskustelu ja linjat.
Lopuksi: keskeisiä tuloksia yrittäjäpolitiikalle.