Table of Contents

Abstract: Surface drifter experiments and drift trajectory forecast in the Gulf of Finland. Sammandrag: Driftförsök och transportprognoser i Finska viken.