Table of Contents

Johdanto.
Äitiysneuvolan tavoitteet ja toimintaa ohjaavat periaatteet.
Vanhemmuuden tukeminen.
Elintavat ja neuvonta.
Perhevalmennus.
Yleiset raskausajan vaivat.
Terveystarkastukset äitiysneuvolassa.
Kotikäynnit.
Lisäseurantaa edellyttävien raskausongelmien tunnistaminen ja hoito.
Lisäseurantaa vaativat sairaudet tai ongelmat.
Lisäseuranta raskaana olevan ja perheen erityistilanteissa.
Synnytykseen valmistautuminen.
Vastasyntyneen seuranta.
Synnytyksen jälkeinen masennus.
Yhteistyö.
Äitiysneuvolapalveluiden järjestäminen.
Suositusten käytännön toteuttaminen, seuranta ja arviointi.
Liitteet.