Table of Contents

Abstract: Health behaviour and health among Finnish adults in the Finnish regions 1978-2005. Sammanfattning: Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa i landskapen 1978-2005.