Table of Contents

Abstract : Mother's care, shared parenthood - and freedom to choose : argumentation in Finnish parental leave reforms from the 1970s to the 2000s. Sammandrag : Moders vård, delat föräldraskap - och friheten att välja : argumentation gällande finska föräldraledighetsreformerna från 1970-talet till 2000-talet. Tiivistelmä suomeksi.