Table of Contents

Abstract in Finnish: Elämän loppuvaiheen hoidon suunnittelu : iäkkäiden potilaiden toiveet ja pitkäaikaishoidon hoitokäytännöt. Abstract.