Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Kokoluokiteltujen ulkoilman hiukkasten sekä otsonin akuutit vaikutukset verenkierto- ja hengityselimistön terveyteen.