Table of Contents

Opioidit ovat Suomessa tärkein myrkytyskuolemia aiheuttava lääkeaineryhmä. Opioidikuolemat liittyvät tyypillisesti aineiden väärinkäyttöön huumaustarkoituksessa.