Added: 2012-08-16 15:11:12
Modified: 2019-02-05 12:59:56
image

Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia >>

Lääketieteellisen farmakologia ja toksikologia -kirjan tarkoituksena on perehdyttää lukija lääkeaineiden ja muiden kemiallisten aineiden vaikutusmekanismeihin ja vaikutuksiin. Kirjassa esitellään laajasti elimistön säätelyjärjestelmiä ja sairauksien patofysiologisia perusteita. Lääkeaineita koskevissa luvuissa käsitellään sairauskohtaisesti lääkkeiden käyttöaiheita ja haittoja. Tekijöiden tavoitteena on ollut lääkeaineiden rationaalinen ja oikea käyttö.

Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia on tarkoitettu käsikirjaksi lääkäreille ja kaikille terveydenhuoltoalalla ja lääketeollisuudessa työskenteleville sekä alan opiskelijoille.