Added: 2012-08-16 15:00:18
Modified: 2017-06-30 15:06:17
image

Kipu >>

KIPU-kirjan kolmas, uudistettu painos kuvastaa kivun tutkimuksen ja hoidon nopeaa kehitystä maassamme. Teoksen tavoitteena on tarjota kattava yleisnäkemys kivun patofysiologiasta ja mekanismeista, kivusta tutkimuksen kohteena ja osana ympäröivää kulttuuria ja yhteiskuntaa. KIPU-kirjan tärkein tavoite on kipupotilaan ymmärtäminen kokonaisuutena sekä kiputilan näyttöön perustuva diagnostiikka ja hoito. Näyttöön perustuvaa hoidon valintaa on pidetty laatukriteerinä.

Tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloista on kirjoitettu täysin uusia lukuja. Uutta ovat myös kipupotilaan kuntoutusta ja kivunhoidon lainsäädäntöä käsittelevät luvut. Oppikirjan lopussa on käytännön kivunhoidossa tarpeellisia liitteitä kuten kipudiagnoosien luettelo.

KIPU-kirja on suunnattu lääketieteen opiskelijoille, kivunhoidon lisäkoulutusta tarvitseville lääkäreille ja hammaslääkäreille, psykologeille, sairaanhoitajille, fysioterapeuteille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille.