Added: 2012-08-08 16:09:57
Modified: 2017-01-30 06:10:08
image

Geriatria >>

Geriatria-kirja käsittelee kattavasti vanhenemisen fysiologiaa sekä vanhenemismuutosten yhteyksiä sairauksien ilmenemiseen ja hoidon ongelmiin.

Geriatria-kirjassa on kuvattu yksityiskohtaisesti vanhusten yleisten oireyhtymien syntymekanismeja, niiden erotusdiagnostiikkaa ja selvittelytapoja. Teoksen alussa esitellään vanhenemisen elimistössä aiheuttamien muutosten lisäksi niitä erityispiirteitä, joita vanhuspotilaan hoidossa tulee ottaa huomioon sekä vanhusten palvelujärjestelmiä. Tautikohtainen osa on tiivis tietopaketti, jossa esitetään ikääntyneiden sairauksien kliiniset ilmentymät ja hoidon erityispiirteet.

Geriatria-kirjan tavoitteena on esittää vanhusten sairauksien problematiikkaa mahdollisimman realistisesti ja käytännönläheisesti samalla uusin tutkimusnäyttö huomioon ottaen.

Teos on suunnattu ensisijaisesti lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille. Se sisältää keskeistä ja käytännönläheistä tietoa myös muille vanhusten hoitotyötä tekeville.